E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +48226466873

Usługi - analiza zasięgu sieci Wi-Fi

Analiza na etapie planowania

Przeprowadzenie analizy zasięgu jest kluczem do zaprojektowania i wdrożenia dobrze funkcjonującej sieci WiFi. Analiza na etapie planowania jest szczególnie wskazana w przypadku środowisk „trudnych”, tj. narażonych na zakłócenia, np. dla hal produkcyjnych, magazynów, obiektów w starym budownictwie oraz lokalizacji, na terenie których występuje już dużo pracujących sieci WiFi. Analiza zasięgu prowadzona jest zarówno w trybie pasywnym jak i aktywnym. Tryb pasywny analizy  pozwala na zobrazowanie środowiska, określenie źródeł zakłóceń pochodzących z sąsiadujących sieci  oraz innych źródeł. W trybie aktywnym analizy następuje łączenie z punktami dostępowymi w celu zebrania dodatkowych informacji. Efektem analizy jest raport, w którym:

 • Ustalono i zmierzono źródła oraz siłę zakłóceń radiowych,
 • zidentyfikowano potencjalne “martwe strefy”, tj. obszary narażone na zaniki sygnału WiFi,
 • ustalono poziom interferencji między kanałami,
 • określono  idealne lokalizacje dla punktów dostępowych,
 • ustalono parametry anten,
 • zobrazowano obszary roamingu,
 • emulowano pracę klienta, aby ustalić prędkość i jakość transmisji w danym miejscu.
Efekt analizy zasięgu (Site Survey)

Analiza zasięgu prowadzi zazwyczaj do doboru liczby, typu i parametrów punktów dostepowych i zazwyczaj prowadzona jest  z myślą o konkretnym producencie sprzętu WiFi.

Analiza o charakterze audytu

Analiza prowadzona w tym trybie dotyczy “zastanej” sieci i ma na celu poprawę jakości pracy lub kontrolę konfiguracji i funkcjonowania, często może też dotyczyć poziomu bezpieczeństwa danej instalacji. Do typowych problemów, które mogą być przyczyną zamówienia audytu zaliczyć można:

 • Niską wydajność i/lub przepustowość sieci,
 • zakłócenia radiowe prowadzące do spadku jakości,
 • występowania wrogich punktów dostepowych (“rogue AP”),
 • występowanie martwych stref (stref bez pokrycia sygnału),
 • inne problemy z łącznością klientów.

Diagnoza w.w. problemów prowadzona jest podobnie jak w przypadku planowania sieci, może być jednak bardziej pracochłonna z uwagi na konieczność weryfikacji funkcjonowania i konfiguracji wdrożonej sieci. Audyt realizowany jest w następujących krokach:

 • Analiza zasięgu, wydajności, przepustowości oraz “jakości” połączenia,
 • analiza widma i zakłóceń,
 • lokalizacja obcych (wrogich) AP,
 • lokalizacja martwych stref,
 • analiza konfiguracji sieci - w tym analiza zabezpieczeń,
 • analiza konfiguracji urządzeń (kontrolerów WiFi i przełączników sieciowych).

Analiza widma

Analiza widma jest ważnym elementem każdej analizy sieci WiFi, zarówno przed wdrożeniowego “rekonensanu” jak i audytu powdrożeniowego. Analiza widma prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznych narzedzi sprzętowych i programowych takich jak np. AirMagnet, Wi-Spy Chanalyzer i innych. Dedykowany sprzęt w postaci specjalizowanych kart lub sensorów WiFi jest konieczny do realizacji profesjonalnej analizy widma, gdyż typowe karty sieciowe wbudowane w komputery przenośne oraz urządzenia typu: smartphone, tablet, itp. nie posiadają zaawansowanych funkcji radiowych pozwalających na analizę pasma sygnału, np. na określenie poziomów szumu, itp. 

W ramach analizy zbierane dane dotyczące sygnału radiowego nanoszone są na mapę obiketu. Tak wiec analiza prowadzona jest zarówno w “przestrzeni” jak  i “w czasie”.

Ostatnią fazą jest synteza oraz analiza otrzymanych wyników i sporządzenie raportu. Analiza wyników pozwala m.in. ustalić:

 • Statystyki dotyczące funkcjonowania sieci obejmujące takie parametry jak: siła sygnału i szumów, relacja sygnał - szum, prędkość transmisji, liczba  retransmisji, liczba  utraconych pakietów.
 • Nakładanie się kanałów i interferencje – informacja o tym jak zachodzą na siebie poszczególne punkty dostępowe, co pozwala na sprawdzenie obszarów interferencji.
 • Na podstawie zebranych informacji możliwe jest prowadzenie symulacji zmian parametrów sieci. Możemy zmienić parametry takie jak np. moc wyjściowa AP, kanał, podsieć, w której pracuje dany AP, poziom szumów i zbadać wpływ dokonanych zmian na sieć.

Raport obejmuje ogólne zalecenia dotyczące rekomendowanych zmian konfiguracji (tzw. “Executive Summary”) – np. dotyczące konieczności zakupu dodatkowych AP, zmiany polityki bezpieczeństwa itp. oraz szczegółowe rekomendacje techniczne przeznaczone dla administratorów.
Tagi: wifi usługi analiza zasięgu site survey

Kontakt

sprzedaż:

e-mail: sales@cc.com.pl

 


pomoc techniczna:

e-mail: support@cc.com.pl

 

CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Dostarczamy bezpieczne rozwiązania sieciowe oraz oprogramowanie od 2001 roku. Projektujemy i wdrażamy infrastrukturę bezpieczeństwa sieciowego: systemy firewall, content security oraz systemy autoryzacji; wdrażamy infrastrukturę sieci LAN, WAN i WiFi. Nasi inżynierowie posiadają certyfikację producentów takich jak: Check Point, HPE / Aruba Networks, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Ruckus Networks (Arris), Arista, Fortinet, Flowmon, Fudo Security, Gemalto, Sophos, Vasco, i innych a także certyfikaty CISSP i PRINCE2.

Oferta

 • Dostawa i wdrożenia sieci WiFi
 • Dostawa i wdrożenia sieci LAN i WAN
 • Dostawa i wdrożenie systemów bezpieczeństwa
 • Wspacie techniczne
 • Outsouring w zakresie administracji systemów IT
 • Oprogramowanie na zamówienie: portale internetowe, aplikacje biznesowe, aplikacje naukowe, aplikacje specjalizowane

Lokalizacja

world-map

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. +48 22 646-68-73

faks. +48 22 6063780

sprzedaż - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pomoc techniczna - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout